När:
2018-04-18 kl. 09:00 – 12:30
2018-04-18T09:00:00+00:00
2018-04-18T12:30:00+00:00
Var:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
112 21 Stockholm
Sverige
Kontakt:

SeniorNet Sverige Årsstämma 2018

  • Valberedningens förslag till årsstämman
  • Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017
  • Verksamhetsplan 2018
  • Budget 2018
  • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
  • Ärende som styrelsen förelägger årsmötet 2018