Vad händer under vårterminen 2023?

Du kan få råd och hjälp om dina enheter och de digitala tjänster du använder. Vi finns på olika platser i kommunen. Seniorträffarna, Biblioteken i Sollentuna och i SeniorNet Sollentunas lokaler, Norrviken och Tors Backe.

Du kan också lära dig mer om hur kan använda olika digitala tjänster samt hur man kan göra det på ett tryggt och säkert sätt.

Slutligen kan du på distans få stöd , delta på våra tematräffar samt lära dig mer när du vill från vår Youtubekanal.

Planering

Planerade tematräffar

Här hittar du de tematräffar vi planerar för höstterminen. (Tematräffar läggs upp kontinuerligt)

Loading