Vad händer under vårterminen 2024?

Du kan få råd och hjälp om dina enheter och de digitala tjänster du använder. Vi finns på olika platser i kommunen. Biblioteken i Sollentuna och i SeniorNet Sollentunas lokaler, Norrviken samt Träffpunkterna.

Du kan också lära dig mer om hur kan använda olika digitala tjänster samt hur man kan göra det på ett tryggt och säkert sätt.

Slutligen kan du på distans få stöd , delta på våra tematräffar, lära dig mer när du vill från vår Youtubekanal eller SeniorNet Swedens sajt SeniorNet Studera.

Planering vårtermin 2024

Planerade tematräffar

Här hittar du de tematräffar vi planerar för terminen. (Tematräffar läggs upp kontinuerligt)

Loading