Mina Vårdkontakter

Introduktion

Mina vårdkontakter är en samlingsplats för information och tjänster inom vården. Här kan man bl.a. själv ta kontroll över sina bokade tider, se provsvar och läkemedel som man har på recept.
Du loggar in genom att identifiera dig och kan lägga till ditt primära vårdval samt andra mottagningar du besöker. Nedan går vi igenom olika delar av minavårdkontakter för att ni ska lättare kunna navigera på hemsidan.
Obs! Alla vårdgivare är inte anslutna till mina vårdkontakter, fråga gärna där du går.

Logga in

Du kan logga in på minavårdkontakter på olika sätt. Följ nedanstående länk för att komma in på tjänsten.

Använd länken: https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Navigering

Inkorg

Inkorgen har tre olika delar:

Meddelanden: Här hittar du meddelanden du har skickat/tagit emot.

Ärenden: Här finns ärenden du har skickat/tagit emot. Exempel på dessa kan vara förnyade recept eller svar på frågor du har ställt.

Bokade tider: En samling av dina bokade tider. Obs! Alla mottagningar är inte anslutna och därför kanske inte alla tider syns.

Agera ombud

Har man barn under 13 kan man lägga till dessa i denna del.

.

Vårdval

Eftersom det är fritt vårdval i Sverige har du rätt till att välja din egen mottagning. Tryck på ändra/lägg till vårdval och sedan kan du söka på område. Du kan endast se områden i det landsting du är folkbokförd.

Mottagningar

Under mottagningar kan du själv lägga till mottagningar du ofta har kontakt med. Efter kontakt med vården kan även vissa mottagningar ha lagts till åt dig. Detta förenklar kommunikationen när du vill kontakta mottagningen.

Olika mottagningar erbjuder olika tjänster, men några exempel är:

        Av/omboka tider
        Förnya recept
        Rådgivning

Övriga tjänster

Under övriga tjänster kan du ytterligare ta kontrollen över vården du får genom att se din journal och läkemedelsförteckning.

.

Journaltjänster

Genom att klicka här kommer du in på din journal. Innan du kommer in får du två alternativ, att dölja uppgifter äldre än 14 dagar eller att se alla uppgifter.

Det finns en chans att vissa uppgifter och anteckningar inte är signerade/vidimerade, att de inte har kollats och analyserats av din läkare. Genom att välja att se alla uppgifter finns det en chans då att man får se uppgifter utan att de hinner förklaras för en.

Läkemedelstjänster

Under läkemedelstjänster kan du se fina befintliga recept, dina uthämtade läkemedel och även se status för ditt högkostnadsskydd.

Loading