Kalkylbehandling

Kursen är en introduktion till Kalkyl(Excel)