Mappar är ett sätt att strukturera sina dokument och bilder i datorn (eller molnet) så att de blir lättare att hitta. Ex. vis samla alla bilder från en semester på ett ställe, skiljt från bilder från övriga semestrar. Den som använder datorn bara till att surfa och skicka e-post har inget behov att denna tematräff men ju fler saker (bilder, brev, andra dokument) man sparar på sin dator eller i molnet, desto viktigare är det med en bra mappstruktur.

Du får lära dig hur du kan tänka när det gäller att bygga strukturer, och hur du kan namnge mappar och filer.