Årsmötet för Seniornet Sollentuna äger rum 13 mars 2017