Arbetet har startat med att ta fram en ny hemsida för föreningen enligt vad som informerades om och visades upp på årsmötet den 13/3.

Idéer, synpunkter och kommentarer mottages tacksamt.

Målsättningen är att ha hemsidan igång i april/maj.