Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. De jobbar också med säkerhetsfrågor i Digitala Livet.

De har tagit fram denna kombinerade test och kunskapsövning som hjälper en att bli bättre på att skydda sig i det Digitala Livet.

Man kan se denna test som ett sätt att kontinuerligt lära sig hur man skall agera och vara vaksam.

Jag själv lärde mig att tänka mer på hur jag delar ut mitt personnummer samt hur man skall skydda kasserad känslig information.

 

Loading