Vi går över till medlemskap per kalenderår!

För 2021 går vi över till medlemskap per kalenderår, det vill säga alla är medlemmar från och med första januari till 31 december.

Från och med 1 november börjar vi tillämpa det nya sättet, vilket innebär att du som normalt betalar din medlemsavgift i november respektive december betalar 2/12 respektive 1/12 i tillägg för 2021. För dig som förut betalade i februari framtill oktober kommer du att betala årsavgiften minus den period du redan betalat för.

Vi vill också påminna dig som ännu inte anmält medlemsavgift via mejl och pdf, att göra det snarast så att vi kan spara pengar och miljön!

Bild Vad händer i föreningen

Loading