Källkritik – Bli en mer medveten användare av internet

Varför är det viktigt med källkritik på Internet? Jo det gäller att hantera sitt informationsflöde så du vet vad som är sant och falskt. Likaså att inte ryckas med i känslor och aktiviteter som är skapade just för att manipulera dig.

Bra färdigheter inför val och påverkansförsök från främmande makt.

Bild källkritik

Loading