När:
2019-12-17 kl. 14:00 – 15:30
2019-12-17T14:00:00+00:00
2019-12-17T15:30:00+00:00
Var:
Tors Backe
Turebergsvägen 12
191 47 Sollentuna
Sverige

Medlemmar hälsas välkomna till denna extra klubbstämma!

Uppdaterad 2019-12-04: Nytt datum/tid enligt medlemsmejl

Stämman skall behandla utestående punkter från ordinarie årsmöte 26 mars-2019

Dagordning
*Frågan om stämman är behörigen utlyst
*Val av stämmoordförande
*Val av sekreterare
*Utestående punkter från Årsmötet 26 mars2019
Punkt 6 revisorns berättelse
Punkt 7 fastställande av resultat- och balansräkningar
Punkt 8 frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Budget för 2019
*Förhandsinformation om 2019 års förvaltning

Om du tänker delta, anmäl dig då till Claes Landin, via Mobil eller SMS (073-055 97 77) eller svara på mejlet du fått.