Tematräff “Sociala kontakter på distans”!

Video att titta på innan tematräffen

Vilka tjänster/appar kan du använda när du har kontakter på distans?

Du behöver anmäla dig till denna tematräff! Se knappen “Registrera”/”Biljetter”!

Anmäl dig senast måndag 21/9 klockan 20.00!

Mer information finns i det svars mejl du får när du anmäler dig. Du behöver vara förtrogen med att delta i videomöten.