Tillfälle 1

Tematräffen är ett videomöte. När du anmält dig får du länken till videomötet.

För mer information se tematräffens hemsida ovan.