Extra klubbstämma 2019

Extra Klubbstämma SeniorNet Sollentuna äger rum 17 december 2019.

Uppdaterad 2019-12-04!

Dagordning finns i kalendern för mötet som är öppet för medlemmar i föreningen.

Vi ser gärna att du anmäler dig om du önskar närvara!

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Bild Årsmöte